Kunstiteraapia

Mis on kunstiteraapia? Kunstiteraapias on lihtsaid kunstimaterjale kasutades võimalik uurida oma sisemaailma nii sõnalisel kui mittesõnalisel moel. Kunstiteraapia pakub võimalust väljendada end turvalisel viisil. See on suurepärane tee suhtlemiseks ja mõistmise saavutamiseks. Kunstiteraapias ei ole esmatähtis tulemus, vaid oluline on protsess. Inimene saab end kunstivahenditega väljendada nii, nagu ta seda vajab.

Kellele sobib? Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut, samuti ei ole oluline kunstilise eneseväljenduse oskus ja kogemused. See on väga hea teraapiavorm neile lastele ja täiskasvanutele, kellel on suhtlemisvõime piiratud, soovimatu või võimatu (näiteks autismispektri häirega lapsed; erinevate kõneprobleemidega, sh kogelusega, lapsed.). Lisaks sobib kunstiteraapia inimesele, kellel on keeruline enda tundeid ja mõtteid sõnades väljendada; raskused enda tunnete mõistmisel ja nendega toimetulekul; tähelepanu- ja keskendumisraskused; soov vabandeda hirmudest;suhtlemisprobleemid; probleeme kooliküpsuse saavutamisega; õppimisraskused; ärevus ja/või depressioon; probleeme enesehinnanguga; kohanemisraskused; psühhosomaatilisi sümptomeid; huvi kunstimaterjalidega tegutsemise vastu; soov arendada loovust.

Kuidas aitab? Kunstiga tegelemine ergutab loovust. Kunstitöö kasutamine eneseväljendusena aitab turvalisel viisil näha elusündmusi ja iseennast teise vaatenurga alt ning leida loovaid lahendusi probleemidele. Loovad tegevused aitavad samas ka maandada pingeid, vähendada ärevust ja emotsionaalset kurnatust. Läbi kunstitöö loomise protsessi saab tunda eduelamust, tõuseb enesehinnang ja paranevad toimetulekuoskused. Kõik vajalikud kunstitarbed on kohapeal olemas.

Kunstiteraapiat on võimalik läbi viia individuaalselt (vaid ühe inimesega korraga) ja grupitunnina (3 kuni 6 inimest korraga). Hindu vaata kodulehelt hinnad alt.

JUHENDAJA: Jane Raidma-Voolaid

Kui on huvi, palun kirjuta jane@loovimpulss.ee