Õpetajad

Jane Raidma-Voolaid
Jane on stuudio Loov Impulss juhataja. Ta on aastaid töötanud balletitantsijana nii Eestis kui välismaal ning ennast täiendanud erinevate teiste tantsustiilide vallas. Tantsuõpetajana tegutsenud üle viieteistkümne aasta. Janel on Tallinna Ülikoolist bakalaureus koreograafias ja magistrikraad kunstiteraapiates.
Eliis Aunap
Eliis on lõpetanud Paide muusikakooli klassikalise kitarri erialal ning H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli koorijuhtimise erialal. Ta on õppinud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias koolimuusikat ning omandanud teadmisi hääleseadest mitmete tunnustatud lauluõpetajate juures. Eliis on lauluvõistlustel edukalt esinenud ja andnud aastaid hääleseade eratunde.
Samuel M. Reinaru
Samuel on lõpetanud Haapsalu Muusikakooli klassikalise kitarri erialal (1999 – 2006). Jätkas muusika alaseid õpinguid Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudis muusikaõpetaja erialal, kus põhisuunaks oli klassikaline laulmine Eda Zahharova käe all. Aastal 2012 – 2013 teenis aega kaitseväes ja ühtlasi juhtis ka rivitrummareid Eesti Kaitseväe Orkestris. Lisaks on ta laulnud mitmetes koorides, kuid praegu tegeleb põhiliselt bändimuusikaga ansamblis “Reinaru Vennad.”
Kitarri õpetajamisega on tegelenud üle 10 aasta. Põhisuund kitarrisaade ja sinna kõrvale muusika teooria.
Hanna Maria Salong
Hanna Maria õpib Tartu Ülikoolis kirjandus- ja kultuuriteaduse erialal teatriteadust. Ta on tegelenud teatriga juba algkoolist saadik, lõpetanud Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikooli ning viinud läbi teatri töötubasid erinevates laagrites.