Väärtused

Stuudio Loov Impulss soovib oma loomingulise tegevusega anda panuse ühiskonna arengusse. Läbi kaunite kunstide tahame maailma tuua rohkem rõõmu ja headust. Pakume võimalust läheneda kunstidele kaasaegsel viisil unustamata vanu häid traditsioone. Seda tehes lähtume meie jaoks olulistest väärtustest.
Ausus – hindame siirust ja avatust inimsuhetes ning koostöös.
Inimväärikus – usume, et inimene on loodud unikaalseks. Hindame ja väärtustame iga inimese isikupära ja potentsiaali.
Pühendumine – soovime luua keskonna, kus kõik inimesed saaksid anda endast parima. Pakkudes kvaliteeti loome kvaliteeti.